El Umbral de la Duat - 2x17
La Gran Muralla Vasca
El Umbral de la Duat - 2x16
Informativo Especial
El Umbral de la Duat - 2x15
La Semana Santa en Sevilla
El Umbral de la Duat - 2x14
La Leyenda de la Capilla de San Onofre
El Umbral de la Duat - 2x13
El Mito de la Isla de San Borondón
El Umbral de la Duat - 2x12
La leyenda del escudo oficial de La Coruña